Handhaving van waterbuffering- en infiltratiemaatregelen

Hemelwaterputten zijn sinds een aantal jaar verplicht bij nieuwbouw en verbouwingen. Vele gemeenten geven echter aan dat ze geen idee hebben in hoeverre deze daadwerkelijk geïnstalleerd en correct aangesloten worden. Hiervoor is een grondigere handhaving nodig (zowel voor hemelwaterputten als andere buffering- en infiltratiemaatregelen). Deze handhaving zou kunnen worden met andere controles die vandaag al verplicht worden uitgevoerd.

9 april 2018 - Hannelore M
  • Totaal
    2
  • 0
  • 0
  • 1